The emigration of YouTubers to Andorra is a phenomenon to which more and more content creators are joining. This is because Andorran taxation is more attractive to them
L’advocat Jose María Alfín és especialista en fiscalitat i al llarg de la conferència va insistir en els passos a seguir per configurar correctament una sicav al Principat.